Proč právě Liechtenstein tour

By cosmarty on 01 Březen 2012

V posledních dnech jsem několikrát odpovídal na otázku, proč se náš závod jmenuje zrovna Liechtenstein tour. Tak jsem připravil malé ohlédnutí do historie, které vše vysvětluje.

 Liechtenstein tour se jede na území bývalého panství Pozořice. Toto panství patřilo od středověku pánům z Boskovic. Ti na samém sklonku 16. století vymírají a předávají pomyslnou štafetu držby dalšímu rodu – Lichtenštejnům. Právě tehdy se panství dostalo do držení Lichtenštejnů, díky sňatku Maxmiliána z Lichtenštejna a Kateřiny z Boskovic. Oba manželé měli k pozořickému panství obzvláště vřelý vztah, protože ve vesnici Vranov založili klášter s kostelem, který se stal hlavní rodovou hrobkou knížat z Lichtenštejna. Knížata z Lichtenštejna vlastnili Pozořicko s jeho hlubokými nádhernými lesy až do roku 1945, kdy byly poslední zbytky držav Lichtenštejnům znárodněny.